Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Beijing 10D9N

   Shanghai Hangzhou Beijing

   Summer Holiday

   10 days 9 nights